Eko-szczyt w Durbanie może być ostatnim

Wiadomość: (Niemiecki dziennik Die Welt): Według niemieckiej prasy, nie jest wykluczone, że w Durbanie, RPA (Międzynarodowa konferencja klimatyczna ONZ w sprawie zmian klimatu, szoku termicznego, który zagraża naszej planecie) nie tylko nie uda się dojść do podpisania nowej umowy na temat ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, ale również sam szczyt może być ostatnim w swoim rodzaju.      

Światowa społeczność nie jest gotowa do rezygnacji w stanowczy sposób z korzystania w najbliższej przyszłości z paliw kopalnych. IPCC (Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu) opublikował dane na temat rosnącej liczby klęsk żywiołowych spowodowanych przez globalne ocieplenie: huragany, susze i powodzie. Po rezygnacji z korzystania z energii jądrowej jesteśmy zobowiązani również do natychmiastowej rezygnacji z energii opartej na wykorzystywaniu węgla, ropy naftowej i gazu.

Niemożliwa jest dyskusja na temat współudziału ludzkości w globalnym ociepleniu. Każdy, kto kwestionuje prognozy końcu świata uwarunkowanego zmianami klimatycznymi, zostaje oskarżony o negowanie faktu globalnego ocieplenia. Świat nie jest zainteresowany fundamentalnymi zmianami w kreowaniu konstruktywnego zachowania ludzkości.      

Krótkoterminowe interesy narodowe są ważniejsze niż długoterminowa międzynarodowa konieczność. Ważniejszym dla krajów przemysłowych jest wyciągnięcie gospodarki ze stanu kryzysu, niż dodatkowe obciążenie budżetu państwa. Ponadto, „arabska wiosna” i kryzys w strefie euro tak bardzo przykuły uwagę politycznych elit, że na dyplomację w sprawach klimatu nie pozostaje ani czasu, ani sił.      

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

 eva adam.jpg
Copyright