Special!

  Odpowiedzialni 

             WZAJEMNA GWARANCJA

 

Przyczyny ekologicznego kryzysu

Rozwój natury w ostatnich tysiącleciach jest ściśle powiązany z rozwojem społeczeństwa. Problemy dotyczące interakcji pomiędzy człowiekiem a naturą są jednymi z najbardziej złożonych i ważnych aspektów we współczesnym świecie. Obejmują one niemal każdą sferę działalności człowieka, nie licząc się ani z granicami państwowymi, ani z przynależnością religijną. Już dziś otwarcie naukowcy mówią o globalnym kryzysie ekologicznym i jeśli ludzkość nic nie zrobi w kierunku naprawy powstałej sytuacji, to może obrócić się to w katastrofę dla całej planety. Przyszłość życia na Ziemi zależy od wyboru właściwego sposobu interakcji pomiędzy człowiekiem a naturą.      

Przyczyny współczesnego kryzysu ekologicznego są następujące:

-- Niepohamowany i bardzo szybki wzrost populacji ludzi na Ziemi

Obecnie na naszej planecie żyje około 6 miliardów ludzi. Według naukowców, jest to znacznie większa liczba niż dopuszczalna norma dla biosfery Ziemi.   Ponadto, każdy człowiek potrzebuje dachu nad głową, światła, ciepła, jedzenia, ubrania. Jak do tej pory, większość z tych potrzeb zaspokaja się poprzez brutalny eksploatację przyrody.      

-- Niedoskonałe technologie rolnicze i przemysłowe     

Zanieczyszczenie powietrza, wody, gleby, wycinanie lasów, orka stepów, erozja – to wszystko jest dowodem na to, jak mało jeszcze wiemy i potrafimy robić, oraz jakim kosztem tworzymy nasz dobrobyt.

-- Niedbalstwo ludzkości i lekceważenie praw rozwoju biosfery      

Pogląd antropocentryczny większości ludności Ziemi wydaje się być główną przyczyną obecnego kryzysu ekologicznego. Nasze społeczeństwo nie przestało jeszcze być społeczeństwem konsumenckim.      

Dopóki strategia obcowania człowieka z przyrodą oparta jest na zasadzie „wszystko dla dobra człowieka”, trudno osiągnąć znaczący sukces w jej ochronie.     

Należy całkowicie zmienić pogląd na temat czym jest przyroda i jakie zajmujemy w niej miejsce. Jest to nie tylko dążenie do samozachowania, ale jest to powrót do naszych korzeni.          

Tyler Miller (autor podręcznika „Życie w otoczeniu”) w swoim programie powszechnej edukacji ekologicznej przytoczył szereg zasad, które trzeba poznać, aby uratować Ziemię:      

-- Natura nie tylko jest bardziej skomplikowana niż myślimy, jest ona znacznie bardziej skomplikowana niż możemy sobie to wyobrazić.

-- Wszystko w naturze jest ze sobą połączone i wszyscy jesteśmy jej częścią (zasada jedności).

-- Jesteśmy cennym gatunkiem, ale nie ważniejszymi niż inne; wszystkie żywe istoty, w tym ludzie, mają swoje znaczenie (zasada pokory).

-- Każda żywa istota ma prawo do życia lub przynajmniej do walki o przetrwanie po prostu dla tego, że jest żywa. Posiadanie przez nie tego prawa nie zależy od stopnia jej przydatności dla nas.

-- Niegodne człowieka jest być przyczyną wymierania gatunków występujących w naturze.

-- Każda czynność człowieka jest prawidłowa tylko wtedy, gdy jest skierowana na podtrzymanie systemów i zabezpieczenie naszego życia i innych gatunków. Ziemia jest fundamentem wszelkiego istnienia (zasada zapewnienia, podtrzymywania życia i ekocentryzmu)

-- Myśl globalnie, działaj lokalnie.          

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

2app_karikaturamuflecot130512.jpg
Copyright