Europa, bezrobocie i niestabilność

 

 

Opinia (D. Friedman, politolog): Światowy kryzys finansowy w 2008 r. stał się globalnym kryzysem bezrobocia, a obecnie zamienia się w polityczny kryzys Europy, Chin i USA. Problem bezrobocia staje się problemem kluczowym dla systemu finansowego. Surowy program oszczędzania prowadzi do tego, że jest coraz mniej pieniędzy na zakup towarów i usług. Mimo to bezrobocie wzrasta i możliwa jest zmiana całego systemu politycznego.

Korzenie europejskiego faszyzmu ukrywały się wniepowodzeniach gospodarczych na dużą skalę. Również dzisiaj klasa średnia traci swoje dochody i upada, prowadzi to do pojawienia się partii politycznych, które występują w imieniu bezrobotnych.

Wyzwaniem dla Europy nie będzie dług publiczny, tylko to, czy będzie w stanie uniknąć starych nawyków, które są w bezrobociu i prowadzą do faszyzmu.

Replika: Przed światem są tylko dwie drogi: zjednoczenie lub faszyzm. Obie drogi prowadzą do ostatecznego celu naszego rozwoju – do jedności całej ludzkości. Ale droga faszyzmu jest drogą cierpienia, która prowadzi do zjednoczenia z konieczności. Natomiast droga wykorzystująca metodę integralnej edukacji - prowadzi bezpośrednio do zjednoczenia. Wszystko zależy od efektywności rozpowszechniania metodologii integralnej edukacji.   

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright