Konieczna jest zmiana mentalności

Opinia: (Alain de Benoistfrancuski filozof i politolog):Gospodarka rynkowa opiera się na stałym wzroście produkcji, konsumpcji, zysków. Ona nie może przestać rosnąć,                      bo wtedy całkowicie upadnie. Właśnie ta mentalność została narzucona ludziom – jeszcze więcej pracować, konsumować i mieć jeszcze większe zyski.

Jest to logika kapitalizmu – wszelkimi sposobami zwiększać kapitał. Jednak zasoby materialne są ograniczone, więc powstaje problem z ograniczeniem wzrostu. Doszliśmy do ekologicznejgranicy, wzrost gospodarki może doprowadzić do katastrofy ekologicznej. Zasoby naturalne już się kończą.

W związku z tym kryzys będzie globalny. On wykroczy poza ramy gospodarcze i finansowe oraz całkowicie zmieni świat. Musimyprzemyśleć zasady ekonomiczne i dokonać wyraźnego podziału między prywatną a państwową, publiczną gospodarką. Potrzebujemy również dekolonizacji myślenia, bo gospodarka jestjuż głęboko zakorzeniona w samej mentalności ludzi.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright