Kryzys europejskiej cywilizacji

Opinia: (W. Popow, MGIMO MSZ Federacji Rosyjskiej): XXI wiek charakteryzuje się przyspieszeniem procesów społeczno-gospodarczych i politycznych na świecie, zwiększeniem ich różnorodności i złożoności. Kataklizmy w ostatnich latach mają tak gwałtowny charakter, że nie jesteśmy w stanie ocenić ich istoty oraz wyciągnąć z nich odpowiednich wniosków. Kryzys zachodniej cywilizacji daje o sobie znać. Dobiegają końca dwa procesy historyczne:

– Upada eurocentryczny świat, a na scenie międzynarodowej pewną role zaczynają odgrywać wschodnie cywilizacje.  

– Kończy się 200-letnia cywilizacja przemysłowa i rodzi się cywilizacja integralna.  

Nastąpiła nieuchronna konieczność systemowej odnowy globalnej strategii. Jej celem jest tworzenie nowego sposobu produkcji i konsumpcji, zapewniającego równowagę między naturą a społeczeństwem, zwalczanie przepaści między bogatymi a biednymi, tworzenie prawdziwie wielobiegunowego porządku świata w oparciu o dialog i partnerstwo między krajami i cywilizacjami.  

Europa dała światu naukę, technikę, kulturę, postęp, moc, wolność, komfort, jednak dzisiejsza Europa upada. Dla utrzymania funkcjonowania Europejczycy zmuszeni zostali do przyjęcia zagranicznej siły roboczej, co powoduje konflikty etniczne. Unii Europejskiej nie udało się wypracować skutecznej polityki integracji imigrantów we współczesnym społeczeństwie.  

Drugą stroną kryzysu systemowego zachodniej cywilizacji stały się problemy finansowe i gospodarcze, spowodowane przez nienasyconą chciwość banków i korporacji, popychających kraje do życia ponad stan. Szybko rosnące przepływy finansowe wirtualnego kapitału wymknęły się spod kontroli społeczeństwa i oderwały się od ruchu realnej gospodarki.  

Przepaść pomiędzy najbogatszymi a najbiedniejszymi stała się zbyt duża. Dążenie do osiągnięcia maksymalnego zysku zwiększa agresywność, chciwość, chęć sprawowania kontroli. Z powodu rosnącego niedoboru zasobów koła rządzące mocarstw europejskich stają się bardziej agresywne.  

Globalna rewolucja informacyjna zagraża sferze kultury i moralności, skutkując moralną degradacją, rozpadem rodziny, małżeństwami homoseksualnymi, narkomanią, alkoholizmem, prostytucją, pedofilią.  

To co wyróżnia wszystkie państwa europejskie to rosnąca przepaść między władzą a ludnością oraz utrata zaufania do partii politycznych.  

Wraz z zakończeniem dominacji cywilizacji zachodniej na światową scenę wkracza nowy gigant – cywilizacje azjatyckie, których więcej niż połowa ludności to młodzież – cywilizacje z potężnym potencjałem surowcowym i ludzkim, zasobami naturalnymi, z preferencją „życzliwego” autorytaryzmu wobec materialnego pragmatyzmu.  

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright