2012 jest rokiem przełomowym dla Europy

Opinia: (H. Meyer, Centrum Badań nad globalnym zarządzaniem, redaktor czasopisma Social Europe Journal, "Die Zeit", Nemcy):  

W 2012 roku muszą być wprowadzone poważne zmiany w Europie, w przeciwnym razie grozi nam globalna recesja i ogólnoeuropejskie zamieszki. 2011 był najbardziej katastrofalnym rokiem w historii UE. Kryzys euro rozprzestrzenił się z peryferii do centrum. Wszystkie polityczne i finansowe manewry okazały się niewystarczające i spóźnione. Weto Wielkiej Brytanii doprowadziło do politycznego rozłamu w UE.  

Interesy narodowe zamiast kompromisu  

Niezdolność europejskich rządów, aby wznieść się ponad interesy narodowe i podjąć niezbędne decyzje – jest główną przyczyną niepowodzenia UE w sytuacji kryzysowej. Zbliżamy się do politycznej stagnacji.  

Dyrektor Zarządzający MFW (Międzynarodowy Fundusz Walutowy) Christine Lagarde powiedziała nie tylko o pogorszeniu się sytuacji, ale także o niebezpieczeństwie powstania izolacji politycznej w imię interesów narodowych. Taka polityka doprowadziła do II wojny światowej.  

W 2012 roku wybuchnie bunt  

Jeśli będziemy dalej robić to, co do tej pory, to w 2012 roku przewiduję eskalację protestów – powstaną nowe ruchy i opór cywilny, które będą koordynowane przez nowe media i sieci społeczne. Raz uruchomione procesy będzie trudno zatrzymać. Jeśli nie będą usunięte przyczyny protestów, opór cywilny wobec niesprawiedliwej polityki będzie rosnąć.  

UE powinna zmienić kierunek swojej polityki i ogłosić EBC (Europejski Bank Centralny) głównym organem w ratowaniu gospodarki. W sektorze finansowym musi być przeprowadzona radykalna reforma.  

Niektóre państwa mogą opuścić strefę euro  

Najbardziej realne wydaje się wyjście państw ze strefy euro, co zrodzi następny globalny kryzys finansowy i wieloletnie spory prawne. Kryzysy gospodarcze przekształcą się w polityczne.  

Nie jest jeszcze za późno na zmianę kursu. W 2012 roku zamiast „interesów narodowych” będziemy mieli „powrót nacjonalizmu”. Stoimy na rozdrożu. Przywódcy europejscy muszą uświadomić sobie daleko idące konsekwencje swoich działań.  

Komentarz: Fakt, że tylko zrozumienie celu naszej ewolucji i kierowanie się jej prawami pozwoli na to, aby nasze ruchy były konstruktywne. W przeciwnym razie korygujące siły natury spowodują jeszcze większy kryzys, aby poprzez to pokazać nam właściwą drogę. Jednak jest to droga przez cierpienia.  

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright