The Economist: „Nieuchronny rozpad strefy euro”

Wiadomość: Sytuacja finansowa w krajach europejskiej strefy wspólnej waluty uległa gwałtownemu pogorszeniu. Magazyn The Economist twierdzi, że jeśli przywódcy państw europejskich nie podejmą w najbliższej przyszłości nadzwyczajnych działań, to już po kilku tygodniach strefa euro się rozpadnie.      

W Wielkiej Brytanii banki komercyjne zaczęły przygotowania do następstw upadku strefy euro. Podobne działania podejmują również duże międzynarodowe banki. Komisja nadzoru finansowego USA zaleca bankom ograniczyć maksymalnie inwestycje w strefie euro.      

Komentarz: Jest to niepokojące i radosne jednocześnie: niepokojące z powodu dramatycznego rozwoju wydarzeń i radosne dlatego, że przynajmniej chociaż w taki sposób się to odbywa! Jest nadzieja, że „chory” w końcu posłucha lekarza i zamiast „okładów” przyjmie prawdziwy lek.      

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright