Myśl człowieka jest materialna

Wzajemna wymiana energii i informacji jest zjawiskiem mało zbadanym. Tymczasem życie jest właśnie wymianą energo-informacyjną. Cała ewolucja ludzkości przebiega na podstawie wymiany energii, począwszy od przyswojenia energii mechanicznej, następnie elektrycznej, chemicznej, biologicznej, jądrowej, a teraz nadszedł czas na uświadomienie, opanowanie i wykorzystanie dużo wyższej i potężniejszej energii – psychicznej lub energii uwalnianej przez ludzką myśl.      

Wpływ energo-informacyjnych strumieni na świadomość człowieka jest zjawiskiem dość dobrze zbadanym. Natomiast czy równie dobrze zostało zbadane odwrotne oddziaływanie informacyjne człowieka na środowisko?  

Z dostępnych danych wynika, że degradacja środowiska naturalnego trwa nadal nie tylko w określonych regionach, lecz również na całej naszej planecie. Zmienia się również stan jakościowy biosfery i klimatu.      

Systemy przemysłowe wpływają na strukturę otoczek gazowo-plazmowych Ziemi, które są niezbędne dla wymiany energii Ziemi i kosmosu. Właśnie ta wymiana energii umożliwia nam życie na naszej planecie.      

Dziś widzimy, że ludzkość nie tylko mniej lub bardziej skutecznie radzi sobie z różnymi kryzysami, ale ciągle wpada w coraz to nowe, jeszcze bardziej niszczycielskie kryzysy. Są powody, aby sądzić, że obecny kryzys jest wynikiem wpływu szeregu nieuwzględnionych, bardziej subtelnych składników energetycznych – wpływu jakości noosfery – sfery rozumu, a także oddziaływania psychicznej oraz mentalnej działalności ludzkości na ekosystemy.      

Ustalono na przykład, że duże grupy ludzi tworzą „pola etniczne”, które funkcjonują jako swego rodzaju naturalne pola, podobne do elektromagnetycznych, jednakże jako główny element „natężenia” pola występuje czynnik społeczny.      

Wiele ostatnich badań dowodzi, że oprócz energii, którą każda żywa istota otrzymuje z powietrza, żywności, światła słonecznego, czerpie ona z otoczenia również informację jako szczególny rodzaj energii.      

Wokół żywych stworzeń, w tym człowieka, tworzy się w przestrzeni pewne bio-energo-informacyjne pole – powłoka składająca się z kilku warstw. Wśród tych warstw są składniki od dawna znane: fale elektromagnetyczne, termiczne, akustyczne oraz przepływ cząstek korpuskularnych. Każdy z nich zawiera określoną informację o obiekcie, którą dzieli się z otoczeniem.      

Znaleziono również komponenty dotychczas nieznane nauce, na przykład pola leptonowo-falowe – najsubtelniejsze substancje, częściowo znikające wraz ze śmiercią człowieka. Ponadto, zostały odkryte pola sił (skrętne pola), które pojawiają się wokół każdego obracającego się ciała.      

O tym wiedziano już na początku XX wieku, jednak sądzono, że te pola są zbyt małe i nie odgrywają znaczącej roli w procesach fizycznych. Ostatnio jednak udowodniono, że w pewnych warunkach pola te stają się tak duże, że mogą występować jako piąte podstawowe oddziaływanie w przyrodzie. (Do tej pory fizycy wiedzieli o czterech głównych oddziaływaniach – falach elektromagnetycznych, grawitacji, silnych i słabych polach.)      

Koncepcja rosyjskich naukowców, którzy zbudowali model obiektów biologicznych występujących w świecie fizycznym, opierając się na takich, wydawałoby się, dalekich od siebie zjawiskach, jak materia i świadomość, materia i informacja, świadomość i informacja, jasno pokazuje, że wszystko, co istnieje, posiada różne stopnie świadomości i że świadomość – jest również siłą materialną.      

Już na początku XX wieku W.I. Wiernadski doszedł do wniosku, że jedną z najpotężniejszych energii na Ziemi jest myśl ludzka.      

Pisał on: „Cała ludzkość razem wzięta stanowi znikomą masę substancji naszej planety.   Staje się oczywiste, że jej moc nie jest związana z materią, lecz z jej mózgiem, jej rozumem i kierowaną przez ten rozum działalnością. Zbiorowe ludzkie myślenie staje się faktycznie najpotężniejszą siłą geologiczną współczesnego świata, z którą należy się liczyć”.      

Oczywistym jest fakt, że kluczowym punktem noosfery jest ludzka myśl, która tworzy pewne plany tej sfery. Widzimy, jak wielka powinna być odpowiedzialność każdego z nas za swoje myśli, jeśli jesteśmy w stanie napełniać te sfery dobrem lub złem, tworzeniem lub zniszczeniem, światłem lub ciemnością! Ważne jest, aby zawsze pamiętać o czystości naszych myśli.      

Im bardziej będą one czyste, tym lepsi będą ludzie wokół nas.      

Agencja Informacji Ekologicznej „INEKO”      

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

KARYKTURA3.jpg
Copyright