Natura jako przykład zarządzania kryzysem

Od właściwości otrzymywania do dawania 

Dla przetrwania człowieka niezbędna jest równowaga i dobrobyt wszystkich systemów. Rozpoznanie natury jako systemu, (nie jako zbioru niepowiązanych ze sobą elementów) zostało już potwierdzone przez czołowych naukowców.      

Zostały przez to stworzone nowe nauki, takie jak ekologia, cybernetyka, teoria systemów i kompleksowości. Cała natura tworzy jedność i podąża według altruistycznej zasady, której  często nie jesteśmy świadomi.  

Łatwy do zrozumienia opis, jak natura organizuje poszczególne elementy przechodzenia z form otrzymywania do dawania dla środowiska, wyjaśnia nam biolog ewolucyjny Elisabet Sahtouris: "W swoim organie każda cząsteczka, każda komórka, każdy narząd i całe ciało realizuje własny interes. Jeśli każdy stopień reprezentuje własny interes, konieczne są negocjacje pomiędzy nimi. Jest to tajemnica natury. W każdej chwili negocjacje te doprowadzają system do równowagi”.      

Ludzkie ciało jest najlepszym przykładem zasad równowagi: każda komórka posiada swoją indywidualną rolę. Aby organizm mógł żyć, każda komórka musi spełniać swoją funkcję jak najefektywniej i łączyć chęć podtrzymania własnego istnienia z pragnieniem podtrzymania całego systemu. Jesli jedna komórka tego nie uczyni, jej własne interesy będą kolidować z interesami systemu i wówczas mechanizmy obronne organizmu zniszczą ją. Podobnie jest z nowotworem, który wykorzystuje zasoby organizmu dla własnego istnienia, i dlatego jest on zwalczany przez organizm.      

Jeśli rak wygrywa, umiera on i ciało. Jeśli ciało wygrywa i rak zostaje uzdrowiony (=umiera), ciało i wszystkie niezłośliwe komórki pozostają przy życiu. Mechanizm bezpieczeństwa natury zapewnia, że bazujące na własnym interesie egoistyczne systemy, nie mogą przetrwać - rak znika w każdym przypadku.      

Wszystkie komórki mają korzyść z faktu, pozbycia się nowotworu. Innymi słowy, elementy w tym systemie muszą najpierw zatroszczyć się o dobro systemu, zanim zaspokoją swoje własne potrzeby. W zamian, system zapewni im dobrobyt i przetrwanie jej elementów.  

Zasada ta nie dotyczy tylko cząsteczek, atomów i organizmów, ale wszelkiego życia. Wszystkie elementy natury, również ludzkość ma z tego korzyści, aby podporządkować własny interes dla dobra systemu.  

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

182533_354996087907460_1037536334_n.jpg
Copyright