Natura i rozum


Naszą wyobraźnie zawsze wprawiają w podziw fakty troskliwej ochrony swoich stworzeń przez naturę.

Samo istnienie naszej planety Ziemia jest jawnym dowodem troski natury. Zadziwia fakt podtrzymywania Ziemi w stałej odległości od Słońca. Pewne nachylenie osi obrotu planety zapewnia zmianę dnia i nocy oraz zmiany sezonowe. Obecność wody oraz odpowiedniej dla żywych organizmów atmosfery zapewnia i podtrzymuje życie, chroni je przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym. Wszystkie wymienione czynniki przyczyniają się do zachowania w stanie równowagi całego systemu życia na Ziemi.

W naturze funkcjonuje prawo zachowania stanu równowagi we wszystkich jej formach.

W latach 80-tych i 90-tych XX wieku został zaobserwowany proces globalnego ocieplenia na Ziemi jako skutek wysokiego poziomu aktywności człowieka. Obecnie większość badaczy warunków klimatycznych na Ziemi skłonnych jest uważać, że wkraczamy w okres ochłodzenia, opierając się na fakcie zmniejszenia aktywności słonecznej w ostatnich dziesięcioleciach, co prawdopodobnie jest wynikiem celowego procesu kompensacji szkód wyrządzonych naturze przez człowieka, aby doprowadzić cały system do pożądanego poziomu równowagi.

We wszystkich tych zjawiskach można zauważyć wyraźny wzajemny związek i współzależność wszelkich procesów utrzymana życia na Ziemi na każdym jego poziomie (nieożywionym, roślinnym, zwierzęcym i ludzkim). Tak dokładnie jest wszystko „przemyślne”, że skłania nas to do wniosku istnienia inteligentnej siły natury, która zarządza całą rzeczywistością. Jeśliby brakowało chociażby jednego z czynników niezbędnych do podtrzymywania życia na Ziemi, to rozwój zaawansowanego życia, w tym człowieka stałby się niemożliwy.

Ta zadziwiająca opieka swoimi stworzeniami przez naturę przejawia się na wszystkich poziomach ich rozwoju.

Jednym z dowodów istnienia inteligentnej siły w naturze jest niedawne potwierdzenie tego faktu przez naukowców, którzy w procesie badania obszaru pogranicznego układu słonecznego przez sondę "Voyager 1" i "Voyager 2" odkryli obecność pola magnetycznego, które służy jako tarcza chroniąca układ słoneczny przed przeniknięciem z przestrzeni kosmicznej promieniowania szczególnie niebezpiecznego dla żywych istot.

Zgodnie z ustaleniami naukowców, przyczyną zaistnienia tego zjawiska jest ruch obrotowy Słońca wokół własnej osi, w wyniku czego tworzy się pole magnetyczne. Specjalna substancja tego pola, „bąbelki magnetyczne”, położone na granicy układu słonecznego (ok. osiemnaście miliardów kilometrów od Słońca) wydają się być naszą pierwszą „linią obrony” chroniącą planety, w tym naszą Ziemię, przed szkodliwym oddziaływaniem kosmicznych naładowanych cząstek, które powstają między innymi w wyniku wybuchów supernowych gwiazd.

Badania trwają w dalszym ciągu i mogą w przyszłości ujawnić nowe fakty, tym niemniej odkrycie to potwierdza obecność specjalnej siły w naturze, która kieruje postrzeganą przez naszą świadomość rzeczywistością i utrzymuje ją w absolutnej równowadze.

Coraz więcej naukowców dochodzi do wniosku, że pojawienie się życia na Ziemi nie było przypadkowe, lecz jest wynikiem regularnego rozwoju pod wpływem siły natury. Według przeprowadzonych przez badaczy obliczeń występowania życia w kosmosie, prawdopodobieństwo przypadkowego powstania genów wynosi jeden do 96 miliardów, czyli innymi słowy powinno minąć 96 miliardów lat, aby został zrealizowany proces przypadkowego powstania materiału genetycznego.

Wszechświat istnieje około 13,5 mld lat, a Ziemia około 4 mld lat. Nasuwa się wniosek, że w stosunkowo krótkim (w sensie kosmicznym) czasie życie na Ziemi nie mogło się pojawić w wyniku przypadkowych interakcji organicznych elementów.

Po raz kolejny możemy się upewnić, że cały rozwój otaczającej nas rzeczywistości nie powstał w okolicznościach chaotycznych i przypadkowych, lecz odbywa się z pewną regularnością zadaną przez samą naturę. Naruszenie tych praw natury, co prowadzi do dysbalansu, wprowadza ludzkość w ciężkie stany kryzysowe.

Zdjęcie pokazuje schemat powstania tarczy magnetycznej („bąbelek magnetycznych”)

 

Michail Petruszko

30.06.2011

 

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

407779_237777539640630_928748264_n.jpg
Copyright