Więcej niż pieniądze


Kryzys gospodarczy


Wygrana przez jedność. Kryzys gospodarczy prowadzi świat do recesji. Liderzy biznesu i ludzie zajmujący się ekonomią są zdania, że ten kryzys doprowadzi nas do wstrząsu w społeczeństwie, a relacje między krajami mogą bardzo ucierpieć z tego powodu.


Czy jest to możliwe, aby zatrzymać tę tendencję?


W biznesie, podobnie jak w naukach społecznych, istnieje zasada  wzajemnego uzależnienia. Współczesna gospodarka jest oparta na zależnościach. Są w niej małe elementy uzależnione od większych części, a te z kolei związane są z jeszcze większymi.

Taka struktura może doprowadzić gospodarkę do upadku, gdyż każdy pojedynczy ruch wpływa na całość. Wszystkie dotychczasowe próby i modele na rozwiązanie kryzysu gospodarczego zawiodły. Niestety, nie jesteśmy w stanie kontrolować systemu gospodarczego. Małe działanie w jednym miejscu prowadzi do nieoczekiwanych zmian w drugim.


Laureat Nagrody Nobla Günther Blobel (1999) profesor medycyny i fizjologii w Instytucie Rockefellera w Nowym Jorku wyjaśnia: "Nauka jest również zdania, że zasada  wzajemnej zależności jest kluczem do istnienia i przetrwania każdego systemu w naszej naturze”. Kontynuuje: "Jednym z przykładów jest to, jak zachowują się komórki w organizmie. Komórki łączą się razem poprzez wzajemne oddawanie dla dobra całego ciała. Każda komórka otrzymuje to, co potrzebuje dla swojego istnienia, a resztą siły troszczy się o całe ciało”.


Rozwiązanie kryzysu gospodarczego jest takie same jak ekologicznego. Jeżeli rozpoznamy i uznamy prawa natury, będziemy w stanie zapobiec kolejnemu kryzysowi. Życie z naturą jest możliwe tylko dzięki harmonii i równowadze wszystkich systemów ze sobą.


W sztucznych systemach, które zbudowaliśmy, panują inne zasady, niż w naturze. Zachowanie ludzi jest podyktowane ich "egoizmem", który troszczy się tylko o siebie i preferuje swoje osobiste korzyści ponad innymi.


Im więcej, my ludzie, próbujemy oddalić się od siebie, odkrywamy, jak bardzo jesteśmy od siebie zależni. Nasze "ego" chce oddzielenia, a natura zmusza nas, abyśmy się zjednoczyli, jak komórki w jednym organizmie. Społeczeństwo może istnieć tylko wtedy, jeśli jest oparte na prawach natury. Ludzkość powinna być świadoma, jak głęboki jest ten kryzys, i że powstał on, dlatego że lekceważymy i naruszamy prawa natury.


Jak komórki w ciele, tak my ludzie jesteśmy połączeni ze sobą i zależni od siebie. Wygrana jednostki jest zależna od szczęścia całego społeczeństwa. Jeśli większość będzie myślała w ten sposób, wówczas osoby podejmujące decyzje w imieniu naszego społeczeństwa, doprowadzą ludzkość do równowagi z naturą.


Tylko świadomość, że jesteśmy jednym, jedynym społeczeństwem, i że powinniśmy wykorzystywać nasze siły dla zjednoczenia, a nie separacji, rozwiąże konflikty i doprowadzi nas, ludzi, do bezpiecznego portu.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

407779_237777539640630_928748264_n.jpg
Copyright