Co to jest natura?

Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni. Nasze umysły połączone są w jeden system i dlatego nasze myśli i pragnienia są przekazywane od jednej osoby do drugiej. Nie na próżno mówi się „dobre oko” czy „złe oko”. Jesteśmy w stanie przekazywać innym swoje myśli. Są ludzie bardziej wrażliwi na to, by odgadnąć cudze myśli, i są mniej wrażliwi. Niektórzy czują, że ktoś patrzy na nich z tyłu itp.

Czyli istnieją ogromne, cienkie warstwy natury. Nie jesteśmy w stanie ich zmierzyć w wystarczający sposób. Tym zajmują się służby specjalne, które nie ujawniają nam wszystkich tajemnic, ale w zasadzie to nie ma znaczenia. Najważniejszym jest to, że dzisiaj stopniowo ujawnia się ludzkości fakt wzajemnego związku.

Ten absolutny, integralny, wzajemny związek między naszymi indywidualnymi umysłami tworzy jedną spójną sieć, która obejmuje również nieożywiony, roślinny i zwierzęcy poziom natury – i to wszystko razem stanowi naturę. Jeśli będziemy dążyć do integralności, do wzajemnego połączenia, to dzięki temu ujawnimy tą wspólną sieć natury. Podobne to jest do jednego wspólnego komputera. Każdy z nas jest jak gdyby komputerem i jest podłączony do wszystkich innych komputerów, a gdy wszystkie siedem miliardów komputerów łączą się ze sobą, wtedy właśnie tworzą jedną spójnąnaturę.

Faktem jest, że wspólny umysł istnieje nie w każdym z nas, lecz między nami, w łączącej nas sieci. I dlatego, gdy połączymy się ze sobą, gdy nasze osobiste „modemy” zostaną połączone ze sobą, to dzięki temu utworzy się ogromna, obszerna, inteligentna sieć świata.

Wtedy zaczniemy odczuwać w niej postępowy ruch natury, a co najważniejsze – własną ewolucję: dokąd idziemy i w jaki sposób rozwijamy się.

Wówczas będziemy mogli z góry przewidzieć nasze następne stany, ponieważ podłączymy się do takiego poziomu natury, na którym znajduje się cały jej plan, który rozwija nas, wyciąga z osobistego arsenału, z pamięci każdego z nas nasze indywidualne zapisy, nasze dane. Wtedy człowiek zobaczy swoje przyszłe stany, ponieważ będzie się czuł podłączonym do tej sieci.

Czyli gdy nasz umysł staje się integralnym, wtedy osiągamy poziom natury, wychodzimy poza ramy wszelkich ograniczeń: czasu, przestrzeni – tego wszystkiego, o czym mówią dzisiaj fizycy kwantowi, psycholodzy i inni naukowcy.

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

598906_544998348849433_879613130_n.jpg
Copyright