Wojna przeciw rozumowi

 

 

Opinia (V.Boyarintsev, prof. dr nauk fizycznych i matematycznych, L.Fionova, dr nauk fizycznych i matematycznych): Dla tych, którzy wciąż zachowali zdolność myślenia, jest oczywiste, że społeczeństwo konsumpcyjne prowadzi do globalnych problemów będących skutkami utylitarnego podejścia do natury. Zasoby ziemi są ograniczone i nie mogą wytrzymać obciążenia ze strony społeczeństwa przestrzegającego barbarzyńskich praw niepohamowanej konsumpcji.

System finansowy, który przejął kontrolę nad wszystkimi aspektami życia większości krajów na świecie w imię nagromadzenia zysków „globalnej elity”, przyczynił się do niekończącego się wzrostu produkcji i konsumpcji. Doprowadziło to do konfliktu z ograniczonymi możliwościami natury i do degradacji środowiska naturalnego.

Ochrona środowiska nie jest honorowana przez taki system gospodarczy, ponieważ sugeruje ograniczenie produkcji i konsumpcji, budowę oczyszczalni ścieków, co powoduje straty finansowe dla „światowej elity". Organizacja życia gospodarczego większości ludzkości na podstawie liberalnego kapitalizmu doprowadziła do rozwoju światowego kryzysu ekologicznego.

W ostatnich latach w różnych regionach ziemi odnotowano takie gwałtowne zmiany klimatyczne, że sytuacja jest już określana jako globalna katastrofa. Procesy zmian w systemach naturalnych nie mają płynnie wzrastającego, liniowego charakteru. Wkrótce może się zdarzyć „ekologiczna reakcja łańcuchowa”. Nie tylko klimat może się zmienić, ale cała biosfera. Kiedy to może się wydarzyć? – Nauka nie jest w stanie tego dokładnie przewidzieć. Ekolodzy twierdzą: „W każdej chwili. Wszystko już do tego dojrzało”. 

 

Jednak większość ludzi nadal nie zdaje sobie sprawy, że żyjemy w nowej rzeczywistości, która nie ma precedensu w historii naszej cywilizacji. Należy pamiętać, że kryzys ekologiczny przyczyni się do zmniejszenia obszarów, nadających się do życia, doprowadzi do pogorszenia warunków rolniczych, do dysbalansu wszystkich systemów podtrzymywania życia, do niedoboru wody pitnej, do głodu, do masowej migracji, konfliktów zbrojnych itd.

W warunkach obecnej współzależności wszystkich krajów katastrofą zostaną dotknięci wszyscy bez wyjątku ziemianie i nie pozostanie na planecie bezpiecznego schronienia. To może doprowadzić do zniknięcia gatunku ludzkiego.

Zdecydowana większość ludności świata postrzega słowo „ekologia" jako abstrakcję, która nie ma nic wspólnego z realnym życiem. Wydaje się, że ludzie zapomnieli, że żyją na małej i bardzo kruchej planecie, że Ziemia to autonomiczny statek kosmiczny, z którego nie ma gdzie uciec. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że ich dobrobyt i życie zależy od życia społeczeństwa, kraju, planety, że natura może w jednej chwili zniszczyć ich i ich domy, przy czym dotyczy to równie chat, jak i pałaców.

Taki będzie skutek wbicia do społecznej świadomości absolutnej wartości pieniądza, chciwości, egoizmu, priorytetu osobistych interesów nad społecznymi. W rezultacie sztucznie zawęża się świadomość człowieka, zamyka się w kręgu własnych problemów. W wyniku wojny informacyjnej skierowanej na poskromienie, ujarzmienie rozumu oraz wskutek zniszczenia systemów nauki i edukacji powstała degradacja umysłowa społeczeństwa.

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

564317_10150999987094569_619309568_13047161_927282627_n.jpg
Copyright