Pasożyt rozumny

Opinia (A.Spirin, biochemik, akademik Rosyjskiej AkademiiNauk): Ludzie będą zmuszeni zmienić się nie tylko pod presją„zewnętrznych" zagrożeń społecznych i gospodarczych, ale takżeprzez zagrożenie „wewnętrzne" – od samej natury. Byłoby błędem uważać, że biosfera nie znajdzie środków, aby zatrzymać agresora stanowiącego dla niej zagrożenie i zapobiec własnemu unicestwieniu.

Biosfera nie będzie pokornie czekać na smutny los, który przygotował dla niej jeden z milionów stworzonych przez nią gatunków, który kreuje się na władcę natury. Przecież z punktu widzenia imperatywu ekologicznego człowiek – to tylko pasożyt wykorzystujący energie i substancje.

Atak biosfery na płodność i intelekt ludzi już się rozpocząłZmiany w genotypie człowieka Homo sapiens będą równoznaczne z powstaniem na jego podstawie nowego gatunku biologicznego – człowieka bezpiecznego, Homo innoxius.

Z powodu niedoskonałości własnego genomu człowiek już dawno temu byłby skazany na wyginięcie, jeśliby nie był w stanie wyjść poza granice swojego programu gatunkowego. Swoisty charakter i siła człowieka okazała się być w jego zdolności do przezwyciężania własnej ograniczoności gatunkowej.

W związku z tym, jeśli współczesny człowiek rozchwieje własną niszę ekologiczną, swoją pulę genową, układ odpornościowy, to jest również zdolny do skorygowania w drodze kompensacji własną mentalność, dołączając do niej takie wartościowe orientacje, jak autoewolucyjne metody przetrwania i adaptacji.

 

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

563972_371665802907155_1809174143_n.jpg
Copyright