Od pokolenia JA do pokolenia MY

 

Gry powinny nauczać dzieci jak wygrywać poprzez wspólne działanie.

W latach osiemdziesiątych, Douglas Coupland spopularyzował termin “Pokolenie X", odnosząc się do nowego pokolenia. Szybko stało się to gorącym tematem i pop kultura uformowała się w tym wyobrażeniu, poszukując zaszyfrowanych unikalnych cech tej nowej generacji. 

Dzisiaj żyjemy w czasach “Pokolenia JA” - ta generacja jest typowo związana z jedną jedyną rzeczą – z nią samą! 

Najlepszą drogą, by przejść z Pokolenia JA, gdzie czujemy się wszyscy wyalienowani i wrodzy, do Pokolenia MY, gdzie czujemy połączenie między sobą, bezpieczeństwo i wspólnotę,  jest droga poprzez nowego rodzaju edukację. Wierzcie lub nie, jednym z głównych sposobów edukacji są - dziecięce gry i zabawy! 

Zabawy, w które bawią się dzisiaj dzieci z pokolenia JA, polegają głównie na wygrywaniu poprzez bycie najszybszym, najmądrzejszym – ogólnie mówiąc – na byciu „lepszym od innych”. Aby przejść z takiego stanu do Pokolenia MY, rodzice mogą zachęcać swoje pociechy do zabaw, w których zwycięzcą jest ten, kto ma np. dla odmiany najlepszy kontakt z innymi dziećmi, lub najlepiej się z nimi bawi. 

Od początku, dzieci uczyłyby się wszelkich korzyści pochodzących ze wspólnoty międzyludzkiej i rozwinęłyby sposób myślenia, który byłby w pełnej harmonii z Naturą - gdzie wszystko istnieje już w pełnej harmonii ze sobą nawzajem. 

Dodatkowo, aby pokazać dzieciom ten triumf wynikający z połączenia z innymi ludźmi, zabawy i gry powinny również pokazywać wszystkie porażki i zawód bez wspomnianego związku międzyludzkiego. Gry mogą ukazać naszym pociechom, że bycie najlepszym, sukces, triumf i wygrana mogą tak naprawdę się zdarzyć tylko kiedy wygrywają wszyscy. To pomogłoby im w przejściu wewnętrznej przemiany od JA do MY i wówczas wygrają – razem z innymi.

Takie gry i edukacyjne systemy mogą pokazać drogę do nowej, korelacyjnej mentalności, odpowiedniej do 21go wieku. Nasze czasy - rosnącej globalizacji wraz z rosnącym egoizmem – wymagają przejścia z „mentalności JA” do „mentalności MY”. Gry i zabawy umożliwiają takie przejście. Dzieci i również rodzice nauczą się podstawowej i fundamentalnej prawdy: wygrana może tylko zdarzyć się wspólnie z innymi, nie samotnie w pojedynkę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

564317_10150999987094569_619309568_13047161_927282627_n.jpg
Copyright