Pierwsza jaskółka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Świat zmierza ku całkowitemu sformatowaniu się na nowo. Stopniowo znikną wszystkie zbędnespecjalności i formy produkcji, pozostanie tylko to, co jest pilnie potrzebne do życia. Przeżyliśmy szczyt konsumpcji – i teraz ludzie tracą chęć zdobywania i gromadzenia dóbr materialnych. Wielu nie interesuje już ani moda, ani style, ani specjalne produkty. Przestaliśmy odczuwać, żepoprawiają one nam nastrój, wzbudzają podziw czy szacunek ze strony otoczenia. To wszystko mija.

Nasze pragnienie otrzymywania rozwijało się na przestrzeni historii nie tylko ilościowo, ale również jakościowo i doprowadziło nas obecnie do całkowicie innego stanu – u progu życia zupełnie innej jakości, kiedy będziemy potrzebować do życia tylko tego, co jest pożyteczne i dobre dla ciała fizycznego: trochę sportu, prawidłowego odżywiania, normalnej rodziny. Stopniowo wraca do nas poczucie, że właśnie tego nam brakuje, że w nieustannym pościgu za konsumpcją straciliśmy wszystko.

Nowy system, nieuchronnie czyniący nas integralnymi, utrzymującymi homeostazę z naturą, wymaga zachowania tylko najbardziej potrzebnej produkcji i stosunków handlowych. Oczywiście, w związku z tym wzrośnie liczba bezrobotnych.

Aby nakarmić, ubrać i obuć wszystkich, wystarczy 10% ludności świata. Co będą robić pozostali?

Główną rolę odgrywa tu metoda integralnej edukacji i wychowania, ponieważ człowiek będzie ciągle potrzebował rozwoju swoich społecznych, właściwie pojętych związków do czasu, aż cała ludzkość zostanie zrównoważona i stanie się w pełni harmonijną, integralną społecznością. Aby osiągnąć to, ludzie muszą stale pracować nad sobą, by zmieniać się odpowiednio do wymogów nowego, integralnego świata, który dyktuje nam swoje prawa.

Na przestrzeni historii narzucaliśmy naturze swoją wolę, ale ona teraz nie pozwala już nam na to z powodu ograniczonych zasobów, wielkości Ziemi i innych przyczyn. Przecieżżyjemy w stosunkowo zamkniętym systemie, pomimo faktu, że dostajemy energię z zewnątrz: od słońca, księżyca, gwiazd, itp.    

Nadszedł czas, kiedy będziemy stopniowo przełączać się na zmianę samego człowieka. Dlatego też kursy integralnej edukacji są „pierwszą jaskółką”, dzięki której ludzi nauczą się, jak dostosować się do kolektywu, co prawda początkowo z czysto egoistycznych pobudek, ale z czasem wszystko będzie skierowane na to, aby stworzyć prawidłowe społeczeństwo.

Jeśli wcześniej wydawało się to utopią, bo przekazywało się w dół w trybie zarządzenia według dyrektyw partii i rządu, to teraz doszliśmy do takiego stanu, kiedy ludzie sami zrozumieją, że to jedyny sposób, by się poczuć spełnionymi. Pozwoli to pozbyć się poczucia depresji i pustki, które występują obecnie coraz częściej. I to nie jest złudzenie, to nie jest kolejna fantazja kogokolwiek. Wszystko to jest rozpatrywane tylko z punktu widzenia natury: jak ona nas pobudza, wywiera na nas presję, popycha naprzód poprzez cierpienia. Aby wyprzedzać cierpienia, stopniowo unikać ich i poruszać się naprzód dobrąścieżką, potrzebujemy integralnej edukacji i wychowania.

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright