Jedno rozwiązane – pełna integracja

Opinia: (Nicolas Sarkozy, prezydent Francji): Każde państwo strefy euro powinno przyjąć złotą zasadę, która prawnie zobowiązywałaby rządy do przyjęcia zrównoważonych budżetów. Jeśli Francja i Niemcy są silne i zjednoczone, to i cała Europa jest silna i zjednoczona. Europa nie ma wyboru. Kryzys ujawnił nasze słabości i rozbieżności. Europa musi być na nowo przemyślana i zreformowana. Sprawa jest pilna. Dlatego też Francja i Niemcy wspólnie występują na rzecz nowego traktatu europejskiego. Chodzi o przepisanie dokumentów, które stanowiły fundament Unii Europejskiej. Są one przestarzałe i nie spełniają wymogów naszych czasów.

Komentarz: Czasy, w których żyjemy, wymagają od nas, abyśmy dążyli do coraz większej integracji. Świat staje się bowiem coraz bardziej globalny, a państwa i ludzie nie chcą tym trendem podążać. Brak równowagi społeczeństwa w stosunku do natury przejawia się jako kryzys – kryzys społeczeństwa, a nie finansów, itp. Jak tylko Unia Europejska podejmie decyzję o pełnej integracji i rozpocznie ten długotrwały proces, decyzja ta natychmiast przyniesie złagodzenie kryzysu i odkryją się nowe możliwości!      

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright