Ewolucja od szczegółu do ogółu

„Łączność z naturą (Stwórcą) – sposobem zapewnienia bezpieczeństwa dla ludzkości.”                                           W. Kabrut    

Natura jest jedyną, ogólną siłą dla całego istnienia. To natura „stworzyła” człowiekai "tchnęła w jego nozdrza tchnienie życia" (piszę te słowa w cudzysłowu, ponieważ nieznane nam są myśli, drogi i metody jej działania, dlatego też używamy zastępczych słów z ludzkiego słownika). Natura jest ogólna i przejawia się w tym, że łączy w sobie wszystko, zaczynając od zamysłu stworzenia, kończąc na ostatnim elemencie jego realizacji. My, ludzie, jesteśmy wyjątkowym aspektem natury, przykładem ewolucji od szczegółu do ogółu. Potrafimy myśleć, mówić, odczuwać, przez co jesteśmy zdolni do badania i poznawania natury materialnej.  

Wybujały egoizm powoduje, że wyobrażamy sobie, że to my jesteśmy panami natury. Gwałcimy jej wszystkie przejawy, począwszy od materii nieożywionej, a skończywszy na nas samych. Egoizm sam w sobie nie jest częścią natury, lecz jej sztucznym tworem, wprowadzonym tylko w człowieka. To właśnie egoizm popycha nas do badania natury z zamiarem podporządkowania jej naszym egoistycznym celom. Egoizm podzielił nas na indywidua, gdzie każdy troszczy się tylko o siebie i wykorzystuje innych tylko dla własnej korzyści. W ten sposób doprowadził nas do różnych kryzysów, konfliktów i wojen w skali całego świata. Jednak doprowadził nas również do granicy, za którą rozpościera się inna natura, której nie poznaliśmy jeszcze. Poznanie jej stanie się możliwe dopiero po tym, jak uświadomimy sobie, że egoizm jest dla nas złem i pozostawimy to zło za sobą. 

Jesteśmy tak stworzeni, że nasz rozwój odbywa się poprzez porównywanie rzeczy, wyjaśnienie, ustalenie, który wariant jest najlepszym dla nas rozwiązaniem (prawdziwe ego!) i dążenie ku temu. Nigdy nie mieliśmy możliwości do ujawnienia naszej egoistycznej natury. Nie mamy jej nadal. Jednak krytyczny poziom doznawanych cierpień (nic tak nie skraca drogi cierpienia, jak katastrofy, nieszczęścia) spowodowanych przez nasz egoizm wyrzuci nas, jak katapulta, zmuszając do poszukiwania czegoś, co go zastąpi. I wtedy zwrócimy się do natury! Przecież nie ma niczego poza nią! I trafiamy w cel! Natura ze swoimi ogólnymi prawami altruistycznymi przyjmie nas radośnie…!  

Nosimy w sobie zarówno właściwości ogółu, jak i szczegółu, jednak nie odczuwamy tego ogółu przez skorupę egoizmu, w której się znajdujemy. Rozbijając ją, wydostaniemy się z właściwości szczegółu i osiągniemy ogólność, doskonałość. Pozornie niemożliwe stanie się możliwym… Gdy dla szczegółu, dla każdego z nas, każdy inny szczegół będzie tak samo ważny, jak on sam, to będzie to oznaczać, że działa on w oparciu o altruistyczną właściwość natury, która odkryła się w nim. Będzie to trwać tak długo, aż każdy szczegół połączy się z innymi do takiego stopnia, że wszyscy zaczną odczuwać siebie jako jeden organizm.  

To jest opisane podobnie do prawa żywego ciała: jeśli komórka jest w stanie dać energię na rzecz całego organizmu, wówczas uzyskuje możliwość otrzymywania od niego składników odżywczych. Działa to jak tłok: komórka otrzymuje – oddaje, otrzymuje – oddaje, pozostawiając sobie tylko tyle, ile potrzebuje dla wykonywania tej pracy.  

Taki system aktywnej współpracy poszczególnych części, w którym każdy szczegół zawarty jest we wszystkich i łączy je w sobie, nazywa się integralnym światem, jednością. Integralny system ma w sobie zdumiewającą, niesamowitą dla nas właściwość: każdy w nim jest ważny jako całość. W systemie tym każda poszczególna część działa na rzecz innych, przekazując im informację, siły, zrozumienie, pragnienie, zapał, przebudzenie…  

W integralnym świecie zniknie wzajemna nienawiść, gorycz życia. Złożymy broń, którą stworzyliśmy sami, aby podporządkować sobie naturę i innych ludzi i wtedy na powrót staniemy się jej częścią. Uświadomienie swojego bycia szczegółem, istoty swojej ludzkiej natury, pozwoli nam przekroczyć barierę zakazującą wejścia na terytorium natury. Panuje tam miłość, łącząca wszystkie poszczególne elementy w jedną ogólną całość.

Wówczas złączymy się z matką-naturą jak nierozumne dzieci, które powróciły z tysiącletniej nieobecności do domu swoich rodziców… Musimy jedynie zmodyfikować procesy zachodzące w naszym organizmie na poziomie naszych stosunków międzyludzkich. Ta ewolucja od szczegółu do ogółu doprowadzi nas do jedności z naturą. Ewolucja będzie kroczyć od zewnętrznej, cielesnej egzystencji ku wewnętrznej, duchowej. W rezultacie osiągniemy miłość, życie wieczne…  

Wład Rutus  

Odwiedź nas na Facebooku

Copyright