Główna wiadomość współczesnego życia

„Gazety najwidoczniej nie dostrzegają różnicy między upadkiem rowerzysty a upadkiem cywilizacji.”                    (George Bernard Shaw)      

Stare angielskie określenie nowości brzmi następująco: „Nowością nie jest pies gryzący człowieka, lecz człowiek gryzący psa”.      

W wiadomościach pokazywane są zatem tylko te rzeczy, które przyciągają większe zainteresowanie. Nikogo nie ciekawią szczegóły dotyczące zwykłego, komfortowego życia, jakie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci, można było dostrzec na Zachodzie. Dla wschodu jednak życie takie mogłoby być nowością, być może budziłoby zazdrość, a nawet nienawiść.      

Z jednej strony, wiadomości koncentrują się na problemach, tragediach, katastrofach i kryzysach. To takie informacje postrzegane są przez ludzi w kategoriach nowości.Kiedy spotykamy się natomiast z jakąś pozytywną informacją, na przykład o usunięciu kolejnego dyktatora lub o ponownym wznowieniu rozmów pokojowych na temat Bliskiego Wschodu, możemy łatwo przewidzieć, że ludzie odpowiedzialni za tworzenie takich wiadomości motywowani są przekonaniem o nieuchronności negatywnego rozstrzygnięcia podawanych przez siebie historii. 

Z drugiej strony, wiadomości działają niczym dźwignia, która przełącza odbiorców z problemów naprawdę ważnych na tematy drugorzędne, odciągając uwagę od głównych wydarzeń. Taki efekt osiągany jest przy pomocy rozrywki, programów kryminalnych, traktujących o głośnych i cichych spawa sądowych, zwłaszcza o charakterze seksualnym, a także przy pomocy wiadomości sportowych, etc.      

Informacje przygotowywane są w taki sposób, aby wpływać na nasze uczucia i emocje. Taka specyfika wiadomości ma na celu odciągnięcie człowieka od krytycznej analizy treści informacyjnych. Wykorzystuje się fakt niezwykłej chłonności sfery emocjonalnej człowieka. Buduje się w nim różnego rodzaju lęki i niepokoje. W ten sposób można łatwiej ludźmi kontrolować i sprowadzać na drogę interesu machiny medialnej.      

W rzeczywistości, dotrzymując kroku udoskonaleniom technicznym, wiadomości ukazują każdemu z nas zmiany, w które wchodzi cała ludzkość. Informacje te jak gdyby nawlekają koraliki wydarzeń na sznurek zmian, który obleka cały glob. Uważny odbiorca jest w stanie dostrzec w nich pewną logikę, a także kierunek rozwoju i złożyć z nich obraz nowego świata, w którym człowiek powinien żyć.      

Prawdziwą nowością, o której warto jest pisać i mówić, jest fakt, że świat wkracza w inną rzeczywistość i jest w fazie przyjmowania swojej nowej formy. Jeszcze niedawno prowadziliśmy „gospodarstwa domowe”, które, w obrębie swoich państw, dysponowały wszystkim, co niezbędne, dziś jednak nikt nie produkuje niczego w izolacji od świata. Wzajemne połączenia stały się faktem. Dlatego też musimy stworzyć odpowiedni system relacji. To od każdego z nas zależy pomyślność każdego człowieka, a także świata w całości.      

Przyzwyczailiśmy się do obrazów upośledzonych relacji międzyludzkich, a także złego traktowania natury – nie ma w tym nic nowego. To, co naprawdę można uznać za nowość, to to, jak natura oddziałuje na człowieka. Najwyraźniej nie toleruje ona egoistycznych relacji ludzkich, które oparte są na wykorzystywaniu innych oraz osobistej satysfakcji.Dąży do pozbycia się egoizmu jako zła, ponieważ ludzkość coraz bardziej upada pod jego jarzmem.      

Niedaleka przyszłość to początek pracy człowieka nad sobą. To czas rezygnacji z typowego dla nas przekonania, że tworzenie nowej technologii zmieni świat. Świat dryfuje stopniowo w kierunku ogólnej akceptacji faktu, że jesteśmy ze sobą powiązani. Natomiast zbliżające się problemy globalne ułatwiają ludziom dojście do takiego wniosku.      

Prawdą jest, że człowiek zawsze się zmieniał, zawsze się rozwijał i zawsze dostosowywał do siebie otaczający go świat, przyrodę.. Teraz jednak rozpoczął się odwrotny proces. Natura zmusza nas, abyśmy to do niej się dostosowali. Oznaki zmian widoczne są zarówno w sferze finansowej,   gospodarczej, społecznej, politycznej, jak i ekologicznej. Znaczenie takiej wiadomości przewyższa wartość wszystkich wiadomości próżnego egoistycznego świata razem wziętych.      

Staje się oczywiste, że nauki, które zostały przez nas stworzone dla ujarzmienia przyrody, tracą swoją użyteczność. Mówiąc obrazowo, koniec oddziału naukowo-technicznej rewolucji Instytutu Rozwoju Człowieka jest już bliski. Nie oznacza to wcale, że najlepsi przedstawiciele nauki nie mają żadnego innego zajęcia. Mogliby przecież odnaleźć wyjaśnienie stanu kryzysu globalnego i zaproponować jakieś rozwiązanie. Nie mamy wyboru – musimy znaleźć taką naukę, która oświeciłaby nas wiedzą, jak, bez cierpienia, upodobnić się do natury.      

Nie jest to czas unikalnych i utalentowanych osobowości. To czas jednostek, których wyjątkowość sprowadza się do pragnienia altruizmu oraz dążenia do zjednoczenia świata w kierunku większej orientacji na drugiego człowieka. Takie wiadomości nie są powszechne, ale coraz częściej wypełniają strony informacyjne mediów.      

Vład Rutus  

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

 arvuttt.jpg
Copyright