O globalizacji

Pod pojęciem globalizacji błędnie rozumie się wzrost skali światowego handlu i międzynarodowej wymiany technologii, informacji, pomysłów, oraz migrację ludzi w wyniku otwarcia się gospodarki światowej. Niektórzy widzą w tym postęp, inni dostrzegają poważne zagrożenie dla światowego systemu gospodarczego.

Globalizacja opiera się nie tylko na wymianie dóbr i usług, lecz na integracji wszystkiego, aż do zjednoczenia i zaniku granic.

Globalizacja nie jest przejawem postępu gospodarczego, lecz społecznego. Jest to droga do budowania nowego oblicza ludzkości, a kryzysy, których doświadczamy – to wyzwania dla całej ludzkości i korygowanie negatywnych zjawisk.

Globalizacja nie polega na konkurencji, lecz na zjednoczeniu. Celem staje się osiągnięcie równej, rozsądnej konsumpcji i to da owoce. W przeciwnym razie „przymusowa” globalizacja doprowadzi do zniszczeń. (Połączenie egoistów jest nieszczęściem dla nich samych i dla całego świata.)

Dzisiaj globalizacji nie ma, ponieważ pozostają jeszcze bariery między państwami, gdyż nie zostały przyjęte żadne reguły dalszego zjednoczenia w jedną społeczność. Globalizacja może być zrealizowana tylko w parze z wzajemną gwarancją, w przeciwnym razie przedstawia sobą klanowy związek rekinów kapitalistycznych.

Nie powinny mylić nas fuzje biznesowe, integracja gospodarcza poza granicami państwowymi, turystyka światowa, relacje międzynarodowe, liczba użytkowników internetu, członkostwo w organizacjach międzynarodowych.

Globalizacja jest obiektywnym, ze względu na charakter naszego rozwoju, nieuchronnym procesem współzależności (wzajemnej gwarancji) każdego od każdego w jednym integralnym, analogowym systemie ludzkości i całej natury. Zmusza to nas do natychmiastowego utworzenia nowej integralnej edukacji i wychowania, aby zbliżyć ludzkość do nadchodzącego nowego świata.

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

526245_10151055207984569_619309568_13133534_306697943_n.jpg
Copyright