Prawo do życia, a nie do niewolnictwa!

Opinia: (A. Jorda, prof. Uniwersytetu w Reims, Szampania-Ardeny, Francja): Paul Lafargue sformułował swoje idee w następujący sposób: „Każdy ma prawo swobodnie dysponować czasem, a nie być jego niewolnikiem.” 

Zmuszając pracowników, aby uwierzyli, że życie jest pracą, kapitaliści tym samym kradną ich czas. Pracownicy natomiast powinni żądać nie prawa do pracy – to błąd masochistyczny – lecz prawa do lenistwa. To właśnie miłość do pracy sprowadziła największe nieszczęścia na tych, którzy nie mają nic. Stali się oni całkowicie zależni od pracy, która psuje umysł i zdrowie, która zabija ich najlepsze umiejętności.      

Ostatecznym celem sprawiedliwego społeczeństwa będzie podział pracy i lenistwa bez względu na status społeczny. Każdy powinien zarządzać czasem według własnych potrzeb.      

Kiedy praca stanie się obowiązkowa jedynie w zakresie niezbędnym do zapewnienia społeczeństwu tego co konieczne, wówczas trzy-godzinny dzień pracy będzie wystarczający do zaspokojenia naszych potrzeb materialnych.      

Kiedy ludzie wyzbędą się uzależnienia od pracy, będą mogli przeznaczyć więcej wolnego czasu na samoodnowę (fizyczną, intelektualną, duchową). W tym „leniwym” trybie życia będą mieć możliwości doskonalenia siebie.  

Odwiedź nas na Facebooku

Rzeczywistość z przymrużeniem oka

407779_237777539640630_928748264_n.jpg
Copyright